2012, ഒക്‌ടോബർ 10, ബുധനാഴ്‌ച

ത്ഫൂ...!!


ത്ഫൂ....
മലര്‍ന്ന് കിടന്ന് തുപ്പി..
മുഖത്ത് തന്നെ വീണു..ത്ഫൂ ..
ചരിഞ്ഞ് കിടന്ന് തുപ്പി..
അപ്പുറത്തിരുന്നൊരുവന്‍
തോര്‍ത്തിനാല്‍ മുഖം തുടച്ചു..ത്ഫൂ..
തുപ്പി നാറ്റിക്കാനായ്
ഒരു ജീവിതം..!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

കോപ്പി റൈറ്റ്