2012, ഫെബ്രുവരി 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

ദൈവത്തിന്‍റെ തീട്ടം..!!

വഴിവാണിഭത്തിന്‍റെ കൌതുകം
 കാലുകളില്‍ കൊളുത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.
 നിരത്തിലലറുന്നു വികൃതമായി
കാതടയ്പ്പിക്കുമീ രൌദ്രഭാവങ്ങള്‍
മല്ലിട്ട്, സുല്ലിട്ട് പിന്‍വാങ്ങിപലരും
മുന്നിട്ട്, പിന്നിട്ട് നേടിയോര്‍ ഇവര്‍

പ്രവാചകന്‍റെ ഒരു പിടി മുടി,
ഒരു കത്രിക, ചെരുപ്പ് , പിഞ്ഞാണം
ലേലമുറപ്പിക്കാന്‍ വെമ്പുന്നൊരീ
വാണിഭക്കാരന്‍റെ വാക്ധോരണി
മുന്നോട്ട് നടന്നിട്ട് കണ്ടതോ
മുണ്ടിട്ട്, ഇരുന്നിട്ട് വില്‍ക്കുന്നു
  ‘’ദൈവത്തിന്‍റെ തീട്ടം..‘’

കോപ്പി റൈറ്റ്